Rola geodety a budowa domu

Jakiś czas temu pisaliśmy, od czego należy rozpocząć budowę domu – jakich formalności trzeba dopilnować. Dzisiaj skupimy się na roli geodety podczas przebiegu tej inwestycji.

Współpraca z geodetą podczas budowy domu trwa od momentu zakupu gruntu aż po oddanie budynku do użytku, co nie mniej nie więcej oznacza, że geodeta jest klamrą, od której powinniście rozpocząć i skończyć swój proces inwestycyjny.

Pierwszym zadaniem, jakie można zlecić nam jeszcze przed zakupem działki, jest wznowienie znaków granicznych, które pozwoli upewnić się gdzie dokładnie przebiegają granice przedmiotowej działki. Co prawda nie jest to zadanie niezbędne do rozpoczęcia procesu budowy domu, jednakże zaleca się skorzystać z usługi wznowienia znaków granicznych w momencie, w którym zajdzie potrzeba ogrodzenia działki. Przy inwestycji na lata warto mieć pewność, że sąsiad nie będzie mógł rościć o bezprawne wgrodzenie się w jego nieruchomość. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że cena takiej usługi jest mocno uzależniona od stanu prawnego granic działki, a dokładniej od tego czy są to granice „prawne” czy granice ewidencyjne, i jak skomplikowaną procedurę geodeta musi wykonać aby móc z wymaganą dokładnością określić ich przebieg.

Kolejnym, już obowiązkowym krokiem, jest sporządzenie mapy do celów projektowych. Jest to zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500. Służy ona architektowi do zaadaptowania projektu Waszego budynku, czyli dokładnego zlokalizowania go na działce. Dodatkowo na tej samej mapie będziecie mieli możliwość zaprojektowania wszystkich mediów, tj.:

– przyłącze energetyczne,

– przyłącze wodociągowe,

– przyłącze kanalizacyjne,

– przyłącze gazowe,

o ile w granicach opracowania mapy znajdują się wskazane sieci uzbrojenia terenu.

Kolejna wizyta geodety podczas Waszego procesu inwestycyjnego będzie miała miejsce po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Będzie można wtedy przystąpić do wytyczenia głównych osi projektowych, oraz poziomu posadowienia posadzki parteru, co można nazwać po prostu wyniesieniem projektu budowlanego w teren tak, by jego posadowienie zgadzało się idealnie z projektem zagospodarowania działki. Dla łatwiejszego zobrazowania: jeżeli na zagospodarowaniu budynek ma być odsunięty po 4 m od granic nieruchomości i 22 m od osi jezdni, to właśnie w taki sposób geodeta po opracowaniu projektu musi wynieść go w teren. Zaleca się, aby tyczenie wykonywać bezpośrednio przed przystąpieniem do prac ziemnych.

Dodatkowo zaleca się również aby geodeta wytyczył przebieg projektowanych przyłączy, jednakże jeżeli w całości mają one przebiegać przez państwa działkę, przepisy prawa nie narzucają takiego obowiązku.

Ostatnią już wizytą geodety będzie pomiar powykonawczy, zarówno samego budynku jak i przyłączy do niego doprowadzonych. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej jest dokumentem koniecznym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Ważne jest aby dopilnować, by geodeta zjawił się na Waszej działce przed zasypaniem przyłączy, ponieważ taki stan na mapę powinien być naniesiony i wynika to wprost z przepisów prawa.

Warto nadmienić, że podczas wykonywania inwentaryzacji powykonawczej często zachodzi potrzeba zmiany użytku gruntowego z dotychczasowego na budowlany. Jeżeli posiadacie dużą działkę, to warto zwrócić uwagę, aby geodeta zrobił to w sposób przemyślany – tak, żeby podatek od gruntu budowlanego płacić tylko za część faktycznie w ten sposób użytkowaną, a nie za całą działkę (jeżeli na przykład sporą jej część stanowi sad czy nieużytek).

Usystematyzowanie usług geodezyjnych w całym procesie Waszej budowy pozwoli Wam odpowiednio przygotować się do tego tematu bez większych stresów i kłopotów, a przede wszystkim w pełni świadomie przejść przez proces inwestycyjny jakim będzie budowa Waszego domu.

Budowa domu – od czego zacząć?

Nasze prawo nakłada na nas szereg obowiązków jakie musimy spełnić zanim jeszcze zaczniemy faktyczną inwestycję w terenie.

Od czego zacząć?

Jeżeli posiadamy odpowiednią działkę budowlaną oraz mocne postanowienie, że to już czas rozpoczęcia budowy, to reszta jest już tylko formalnością.

Nie łatwe, ale korzystne będzie znalezienie odpowiedniego biura projektowego i geodety, którzy doradzą jak w najprostszy sposób przedrzeć się przez dużą liczbę formalności, które za chwilę na swojej drodze spotkacie.

Jeżeli jednak zdecydujecie się przebrnąć przez to sami, to krótko podpowiemy jakie kroki musicie przejść.

Na początku musimy zorientować się czy na terenie gminy, gdzie posiadamy działkę budowlaną, występuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w dalszej części nazywany MPZP), czy może będziemy musieli występować o Warunki Zabudowy (WZ).

W pierwszym przypadku konieczne będzie złożenie w Urzędzie Gminy wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP.

Jeżeli niezbędne będzie wystąpienie o WZ, to sprawa delikatnie się komplikuje i wydłuża.

Wniosek o wydanie WZ na naszą działkę musimy złożyć również do Urzędu gminy. Przykładowy sposób wypełnienia wniosku znajdziecie pod tym linkiem:

http://szemud.pl/wp-content/uploads/2015/10/PRZYK%C5%81AD-WYPE%C5%81NIENIA-WNIOSKU.pdf

Wniosek ten jest potem rozpatrywany przez odpowiedni organ i wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy. Cały proces może trwać od 2 do nawet kilkunastu miesięcy w przypadku napotkania problemów, np: kiedy MPZP jest aktualnie w trakcie sporządzania.

Równolegle do powyższych czynności należałoby zadbać o zlecenie wykonania mapy do celów projektowych, czyli opracowania powstałego na bazie mapy zasadniczej. Niezbędna jest ona do zaadaptowania projektu budowlanego na działkę budowlaną.

Czas oczekiwania na taka mapę to, w zależności od sprawności działania Ośrodka Dokumentacji Technicznej, 5-12 tyg. Jednakże górna granica w bardziej skomplikowanych przypadkach może zostać przekroczona.

Teraz powinniśmy zdecydować czy wybieramy gotowy projekt budowlany, który projektant/architekt zaadaptuje na naszej działce budowlanej, czy wybierzemy w biurze projektowym spersonalizowany projekt budowlany, gdzie tylko nasza wyobraźnia i normy obliczeniowe konstruktorów trzymają nas w ryzach.

Oba wybory są dobre, ale my sugerujemy jednak skorzystanie z projektu indywidualnego, ponieważ jeżeli będą Państwo chcieli w swoim projekcie coś zmienić, to każda taka zmiana wiąże się z dodatkowymi opłatami. W przypadku wybrania projektu indywidualnego sami państwo decydują jak dom ma wyglądać i powiększenie salonu o 15 cm, poszerzenie otworów okiennych/drzwiowych, czy dopasowanie pod siebie ciągów komunikacyjnych, nie będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami.

Ostatnim już krokiem jest złożenie wniosku o projekt budowlany. Dobre biuro projektowe zrobi to za Was.

O co chodzi z tą geodezją? – czyli rola geodety w procesie inwestycyjnym

 

 

Przebieg większości procesów inwestycyjnych można zgeneralizować do trzech głównych etapów:

1. Projektowanie
Na tym etapie geodeta przygotowuje mapę do celów projektowych. Zawiera ona informacje niezbędne dla projektanta – umożliwia opracowanie projektu zagospodarowania działki, usytuowanie budynku w jej granicach, ustalenie dostępu do mediów i wyznaczenie bezkolizyjnego przebiegu przyłączy. Istotne jest tu nie tylko sytuacyjne położenie obiektów względem siebie ale również przedstawienie ukształtowania terenu, tak by tzw. „zero” budynku, czyli poziom posadowienia posadzki parteru został zaprojektowany w odpowiedni sposób w stosunku do drogi dojazdowej przy której inwestycja będzie się znajdować.
Zatem mapy do celów projektowych potrzebujesz już na samym początku swojej inwestycji, idealnie byłoby rozpocząć realizację takiej mapy zaraz po wybraniu projektu.

2. Realizacja
Realizacja gotowego już projektu rozpoczyna się od jego geodezyjnego opracowania, czyli w telegraficznym skrócie – przygotowania tego co zaprojektowane do wyniesienia w teren. Kolejnym krokiem jest wytyczenie opracowanego już geodezyjne projektu w zakresie inwestycji, czyli stabilizacja i wyniesienie w terenie punktów, czy osi konstrukcyjnych budowli. Intensywność prac geodezyjnych na terenie budowy zależy od jej skomplikowania i wielkości. Ogół tych prac określa się jako geodezyjna obsługa inwestycji.

3. Oddanie do użytku lub eksploatacji
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, zarówno budynków jak i sieci uzbrojenia terenu, jest niezbędna do odbioru obiektu, co pozwala na jego późniejsze użytkowanie. W praktyce sprowadza się ona do pomiaru w terenie, stwierdzeniu zgodności usytuowania obiektów z projektem, sporządzeniu wykazu zmieniającego użytek gruntowy na właściwy dla działki zabudowanej oraz przekazaniu przez geodetę wyników prac do odpowiedniego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po otrzymaniu mapy z inwentaryzacji powykonawczej budynku i przyłączy można przystąpić do odbioru budynku.

Pokrótce scharakteryzowaliśmy najbardziej popularne prace wykonywane przez geodetów w trakcie Waszych inwestycji, ale nie myślcie, że mapa, tyczenie i inwentaryzacja, to jedyne czym geodeci się zajmują  jest wiele innych niecodziennych prac, o których już niebawem.

Pierwszy wpis…

Jest  to pierwszy post na naszej nowej stronie. Pomimo że firma funkcjonuje już od dłuższego czasu,  strona internetowa ruszyła dopiero teraz.

Chcieliśmy się z przedstawić i z Wami przywitać.

Jesteśmy młodymi geodetami z wieloma pomysłami ,,nam się wydaję, że dobrymi, ale jak to mówią prawdopodobnie nam się tylko wydaje” 🙂 Geodezja, to dla nas nie tylko praca, ale również pasja, dlatego przywiązujemy olbrzymią wagę do jakości wykonywanych usług. Naszą dewizą jest wykonywanie usług szybko, solidnie i zgodnie z zaleceniami klienta.

Będziemy starali się publikować  ciekawe treści w temacie szeroko pojętej geodezji. Ułatwimy Wam przejście przez skomplikowany proces inwestycyjny jakim będzie Wasza pierwsza, a może kolejna budowa, oraz spróbujemy  przedstawić geodezję z trochę innej strony niż możecie ją kojarzyć.

Pozdrawiamy i zapraszamy do odwiedzania naszej strony