Budowa domu – od czego zacząć?

  • Post category:Informacje

Nasze prawo nakłada na nas szereg obowiązków jakie musimy spełnić zanim jeszcze zaczniemy faktyczną inwestycję w terenie.

Od czego zacząć?

Jeżeli posiadamy odpowiednią działkę budowlaną oraz mocne postanowienie, że to już czas rozpoczęcia budowy, to reszta jest już tylko formalnością.

Nie łatwe, ale korzystne będzie znalezienie odpowiedniego biura projektowego i geodety, którzy doradzą jak w najprostszy sposób przedrzeć się przez dużą liczbę formalności, które za chwilę na swojej drodze spotkacie.

Jeżeli jednak zdecydujecie się przebrnąć przez to sami, to krótko podpowiemy jakie kroki musicie przejść.

Na początku musimy zorientować się czy na terenie gminy, gdzie posiadamy działkę budowlaną, występuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w dalszej części nazywany MPZP), czy może będziemy musieli występować o Warunki Zabudowy (WZ).

W pierwszym przypadku konieczne będzie złożenie w Urzędzie Gminy wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP.

Jeżeli niezbędne będzie wystąpienie o WZ, to sprawa delikatnie się komplikuje i wydłuża.

Wniosek o wydanie WZ na naszą działkę musimy złożyć również do Urzędu gminy. Przykładowy sposób wypełnienia wniosku znajdziecie pod tym linkiem:

http://szemud.pl/wp-content/uploads/2015/10/PRZYK%C5%81AD-WYPE%C5%81NIENIA-WNIOSKU.pdf

Wniosek ten jest potem rozpatrywany przez odpowiedni organ i wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy. Cały proces może trwać od 2 do nawet kilkunastu miesięcy w przypadku napotkania problemów, np: kiedy MPZP jest aktualnie w trakcie sporządzania.

Równolegle do powyższych czynności należałoby zadbać o zlecenie wykonania mapy do celów projektowych, czyli opracowania powstałego na bazie mapy zasadniczej. Niezbędna jest ona do zaadaptowania projektu budowlanego na działkę budowlaną.

Czas oczekiwania na taka mapę to, w zależności od sprawności działania Ośrodka Dokumentacji Technicznej, 5-12 tyg. Jednakże górna granica w bardziej skomplikowanych przypadkach może zostać przekroczona.

Teraz powinniśmy zdecydować czy wybieramy gotowy projekt budowlany, który projektant/architekt zaadaptuje na naszej działce budowlanej, czy wybierzemy w biurze projektowym spersonalizowany projekt budowlany, gdzie tylko nasza wyobraźnia i normy obliczeniowe konstruktorów trzymają nas w ryzach.

Oba wybory są dobre, ale my sugerujemy jednak skorzystanie z projektu indywidualnego, ponieważ jeżeli będą Państwo chcieli w swoim projekcie coś zmienić, to każda taka zmiana wiąże się z dodatkowymi opłatami. W przypadku wybrania projektu indywidualnego sami państwo decydują jak dom ma wyglądać i powiększenie salonu o 15 cm, poszerzenie otworów okiennych/drzwiowych, czy dopasowanie pod siebie ciągów komunikacyjnych, nie będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami.

Ostatnim już krokiem jest złożenie wniosku o projekt budowlany. Dobre biuro projektowe zrobi to za Was.