Budowa domu – od czego zacząć?

Nasze prawo nakłada na nas szereg obowiązków jakie musimy spełnić zanim jeszcze zaczniemy faktyczną inwestycję w terenie.

Od czego zacząć?

Jeżeli posiadamy odpowiednią działkę budowlaną oraz mocne postanowienie, że to już czas rozpoczęcia budowy, to reszta jest już tylko formalnością.

Nie łatwe, ale korzystne będzie znalezienie odpowiedniego biura projektowego i geodety, którzy doradzą jak w najprostszy sposób przedrzeć się przez dużą liczbę formalności, które za chwilę na swojej drodze spotkacie.

Jeżeli jednak zdecydujecie się przebrnąć przez to sami, to krótko podpowiemy jakie kroki musicie przejść.

Na początku musimy zorientować się czy na terenie gminy, gdzie posiadamy działkę budowlaną, występuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w dalszej części nazywany MPZP), czy może będziemy musieli występować o Warunki Zabudowy (WZ).

W pierwszym przypadku konieczne będzie złożenie w Urzędzie Gminy wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP.

Jeżeli niezbędne będzie wystąpienie o WZ, to sprawa delikatnie się komplikuje i wydłuża.

Wniosek o wydanie WZ na naszą działkę musimy złożyć również do Urzędu gminy. Przykładowy sposób wypełnienia wniosku znajdziecie pod tym linkiem:

http://szemud.pl/wp-content/uploads/2015/10/PRZYK%C5%81AD-WYPE%C5%81NIENIA-WNIOSKU.pdf

Wniosek ten jest potem rozpatrywany przez odpowiedni organ i wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy. Cały proces może trwać od 2 do nawet kilkunastu miesięcy w przypadku napotkania problemów, np: kiedy MPZP jest aktualnie w trakcie sporządzania.

Równolegle do powyższych czynności należałoby zadbać o zlecenie wykonania mapy do celów projektowych, czyli opracowania powstałego na bazie mapy zasadniczej. Niezbędna jest ona do zaadaptowania projektu budowlanego na działkę budowlaną.

Czas oczekiwania na taka mapę to, w zależności od sprawności działania Ośrodka Dokumentacji Technicznej, 5-12 tyg. Jednakże górna granica w bardziej skomplikowanych przypadkach może zostać przekroczona.

Teraz powinniśmy zdecydować czy wybieramy gotowy projekt budowlany, który projektant/architekt zaadaptuje na naszej działce budowlanej, czy wybierzemy w biurze projektowym spersonalizowany projekt budowlany, gdzie tylko nasza wyobraźnia i normy obliczeniowe konstruktorów trzymają nas w ryzach.

Oba wybory są dobre, ale my sugerujemy jednak skorzystanie z projektu indywidualnego, ponieważ jeżeli będą Państwo chcieli w swoim projekcie coś zmienić, to każda taka zmiana wiąże się z dodatkowymi opłatami. W przypadku wybrania projektu indywidualnego sami państwo decydują jak dom ma wyglądać i powiększenie salonu o 15 cm, poszerzenie otworów okiennych/drzwiowych, czy dopasowanie pod siebie ciągów komunikacyjnych, nie będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami.

Ostatnim już krokiem jest złożenie wniosku o projekt budowlany. Dobre biuro projektowe zrobi to za Was.

O co chodzi z tą geodezją? – czyli rola geodety w procesie inwestycyjnym

 

 

Przebieg większości procesów inwestycyjnych można zgeneralizować do trzech głównych etapów:

1. Projektowanie
Na tym etapie geodeta przygotowuje mapę do celów projektowych. Zawiera ona informacje niezbędne dla projektanta – umożliwia opracowanie projektu zagospodarowania działki, usytuowanie budynku w jej granicach, ustalenie dostępu do mediów i wyznaczenie bezkolizyjnego przebiegu przyłączy. Istotne jest tu nie tylko sytuacyjne położenie obiektów względem siebie ale również przedstawienie ukształtowania terenu, tak by tzw. „zero” budynku, czyli poziom posadowienia posadzki parteru został zaprojektowany w odpowiedni sposób w stosunku do drogi dojazdowej przy której inwestycja będzie się znajdować.
Zatem mapy do celów projektowych potrzebujesz już na samym początku swojej inwestycji, idealnie byłoby rozpocząć realizację takiej mapy zaraz po wybraniu projektu.

2. Realizacja
Realizacja gotowego już projektu rozpoczyna się od jego geodezyjnego opracowania, czyli w telegraficznym skrócie – przygotowania tego co zaprojektowane do wyniesienia w teren. Kolejnym krokiem jest wytyczenie opracowanego już geodezyjne projektu w zakresie inwestycji, czyli stabilizacja i wyniesienie w terenie punktów, czy osi konstrukcyjnych budowli. Intensywność prac geodezyjnych na terenie budowy zależy od jej skomplikowania i wielkości. Ogół tych prac określa się jako geodezyjna obsługa inwestycji.

3. Oddanie do użytku lub eksploatacji
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, zarówno budynków jak i sieci uzbrojenia terenu, jest niezbędna do odbioru obiektu, co pozwala na jego późniejsze użytkowanie. W praktyce sprowadza się ona do pomiaru w terenie, stwierdzeniu zgodności usytuowania obiektów z projektem, sporządzeniu wykazu zmieniającego użytek gruntowy na właściwy dla działki zabudowanej oraz przekazaniu przez geodetę wyników prac do odpowiedniego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po otrzymaniu mapy z inwentaryzacji powykonawczej budynku i przyłączy można przystąpić do odbioru budynku.

Pokrótce scharakteryzowaliśmy najbardziej popularne prace wykonywane przez geodetów w trakcie Waszych inwestycji, ale nie myślcie, że mapa, tyczenie i inwentaryzacja, to jedyne czym geodeci się zajmują  jest wiele innych niecodziennych prac, o których już niebawem.