Rola geodety a budowa domu

Jakiś czas temu pisaliśmy, od czego należy rozpocząć budowę domu – jakich formalności trzeba dopilnować. Dzisiaj skupimy się na roli geodety podczas przebiegu tej inwestycji.

Współpraca z geodetą podczas budowy domu trwa od momentu zakupu gruntu aż po oddanie budynku do użytku, co nie mniej nie więcej oznacza, że geodeta jest klamrą, od której powinniście rozpocząć i skończyć swój proces inwestycyjny.

Pierwszym zadaniem, jakie można zlecić nam jeszcze przed zakupem działki, jest wznowienie znaków granicznych, które pozwoli upewnić się gdzie dokładnie przebiegają granice przedmiotowej działki. Co prawda nie jest to zadanie niezbędne do rozpoczęcia procesu budowy domu, jednakże zaleca się skorzystać z usługi wznowienia znaków granicznych w momencie, w którym zajdzie potrzeba ogrodzenia działki. Przy inwestycji na lata warto mieć pewność, że sąsiad nie będzie mógł rościć o bezprawne wgrodzenie się w jego nieruchomość. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że cena takiej usługi jest mocno uzależniona od stanu prawnego granic działki, a dokładniej od tego czy są to granice „prawne” czy granice ewidencyjne, i jak skomplikowaną procedurę geodeta musi wykonać aby móc z wymaganą dokładnością określić ich przebieg.

Kolejnym, już obowiązkowym krokiem, jest sporządzenie mapy do celów projektowych. Jest to zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500. Służy ona architektowi do zaadaptowania projektu Waszego budynku, czyli dokładnego zlokalizowania go na działce. Dodatkowo na tej samej mapie będziecie mieli możliwość zaprojektowania wszystkich mediów, tj.:

– przyłącze energetyczne,

– przyłącze wodociągowe,

– przyłącze kanalizacyjne,

– przyłącze gazowe,

o ile w granicach opracowania mapy znajdują się wskazane sieci uzbrojenia terenu.

Kolejna wizyta geodety podczas Waszego procesu inwestycyjnego będzie miała miejsce po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Będzie można wtedy przystąpić do wytyczenia głównych osi projektowych, oraz poziomu posadowienia posadzki parteru, co można nazwać po prostu wyniesieniem projektu budowlanego w teren tak, by jego posadowienie zgadzało się idealnie z projektem zagospodarowania działki. Dla łatwiejszego zobrazowania: jeżeli na zagospodarowaniu budynek ma być odsunięty po 4 m od granic nieruchomości i 22 m od osi jezdni, to właśnie w taki sposób geodeta po opracowaniu projektu musi wynieść go w teren. Zaleca się, aby tyczenie wykonywać bezpośrednio przed przystąpieniem do prac ziemnych.

Dodatkowo zaleca się również aby geodeta wytyczył przebieg projektowanych przyłączy, jednakże jeżeli w całości mają one przebiegać przez państwa działkę, przepisy prawa nie narzucają takiego obowiązku.

Ostatnią już wizytą geodety będzie pomiar powykonawczy, zarówno samego budynku jak i przyłączy do niego doprowadzonych. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej jest dokumentem koniecznym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Ważne jest aby dopilnować, by geodeta zjawił się na Waszej działce przed zasypaniem przyłączy, ponieważ taki stan na mapę powinien być naniesiony i wynika to wprost z przepisów prawa.

Warto nadmienić, że podczas wykonywania inwentaryzacji powykonawczej często zachodzi potrzeba zmiany użytku gruntowego z dotychczasowego na budowlany. Jeżeli posiadacie dużą działkę, to warto zwrócić uwagę, aby geodeta zrobił to w sposób przemyślany – tak, żeby podatek od gruntu budowlanego płacić tylko za część faktycznie w ten sposób użytkowaną, a nie za całą działkę (jeżeli na przykład sporą jej część stanowi sad czy nieużytek).

Usystematyzowanie usług geodezyjnych w całym procesie Waszej budowy pozwoli Wam odpowiednio przygotować się do tego tematu bez większych stresów i kłopotów, a przede wszystkim w pełni świadomie przejść przez proces inwestycyjny jakim będzie budowa Waszego domu.